Từ điển hình ảnh
English
Windows
iPhone/iPad
Android
/tudienhinhanh.vn
Tính năng hữu ích:
- 5000+ từ được chia làm 141 nhóm
5000+ từ được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Giúp việc học từ mới của bạn được tập trung, rành mạch hơn.
- Nhắc từ tự động
Từ mới sẽ tự động hiện và đọc lên sau một khoảng thời gian cài sẵn. Tính năng này chạy ẩn, giúp bạn học từ mới ở bất kỳ lúc nào và bất cứ đâu.
- Games
Chơi mà học, học mà chơi. games Trắc nghiệm và Chọn ảnh giúp bạn vừa chơi mà vừa học được nhiều từ mới bổ ích